Komunikat Komisji ds. Zakwaterowań


Komisja Zakwaterowań Doktorantów uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci zainteresowani dalszym zamieszkaniem w IX DS w roku akademickim 2015/2016 proszeni są o składanie wniosków o zakwaterowanie w niżej wymienionych terminach:
•        I termin – 07.05.2015 (czwartek) godz. 19-20
•        II termin – 19.05.2015 (wtorek) godz. 19-20

Miejsce przyjmowanie podań – salka telewizyjna, parter IX DS PŁ. Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów.
Wniosek oraz wykaz niezbędnych dokumentów, dostępne są na stronie internetowej http://dokt.p.lodz.pl/ w dziale Zakwaterowanie.
Na wniosku proszę dopisać kontakt do siebie (pkt.C1) – adres e-mail i numer telefonu. W punkcie F umotywować, dlaczego ubiegamy się o miejsce w DS-ie. Konieczne jest potwierdzenie statusu doktoranta przez odpowiedni Dziekanat (pkt.H). Dołączyć ksero dowodu osobistego oraz ewentualne zaświadczenia o sytuacjach losowych.