Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym


W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2015 roku” ogłoszono nabór wniosków o stypendia naukowe i granty wewnętrzne doktorantów a także granty wewnętrzne młodych pracowników.

Więcej infomacji http://mechaniczny.eu/news/2015/news22.html