V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej


nagłówek

Drodzy Doktoranci

 Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej ma zaszczyt zaprosić na V Wyjazdową Sesję Naukową Doktorantów Politechniki Łódzkiej.
Konferencja odbędzie się w dniach 09-12 kwietnia 2015 r. (czwartek-niedziela) w Ośrodku SGGW w Rogowie. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł za osobę (w cenę wliczone są materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz udział w uroczystym balu z okazji jubileuszu Konferencji).
W programie planowanych jest sześć sesji plenarnych, dwie sesje posterowe, a także szkolenie zakończone otrzymaniem certyfikatu. Tak, jak w latach poprzednich  językiem Konferencji będzie język angielski (prezentacja multimedialna lub poster). Po Konferencji będzie wydany booklet z abstraktami wystąpień, a także płyta CD z numerem ISBN zawierająca recenzowane artykuły pokonferencyjne. Liczba miejsc jest ograniczona!
Wszelkiego rodzaju pytania oraz wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: wsndpl@dokt.p.lodz.pl

 

Terminy obligatoryjne:

12-30 stycznia 2015 r. – rejestracja on-line:  FORMULARZ REJESTRACYJNY

do 8 lutego 2015 r. – nadesłanie abstraktu prezentacji multimedialnej lub posteru (wg odpowiedniego formatu), a także uiszczenie opłaty konferencyjnej. Brak uiszczenia opłaty będzie skutkowało wykreśleniem z listy uczestników!

do 27 lutego 2015 r. – nadesłanie artykułu wraz z recenzją (wg odpowiednich formularzy)

 

Wszystkie szczegółowe informacje (dane do przelewu bankowego, wymogi odnośnie posteru, formatka abstraktu i artykułu oraz formularz recenzyjny itp.) będą zawarte w mailu zwrotnym po dokonaniu rejestracji.

 

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny