Archiwum dnia: 22 stycznia 2015


Dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie […]

Stypendia Konferencyjne