Komunikat Komisji ds. Zakwaterowań


Komisja Zakwaterowań Doktorantów uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci I roku zainteresowani przyznaniem miejsca na rok akademicki 2014/2015 w Domu Studenckim PŁ, proszeni są o składanie wniosków bezpośrednio do członków Komisji w niżej wymienionych terminach:

I termin 14.10.2014
II termin 28.10.2014

Miejsca przyjmowania wniosków: salka telewizyjna IX DS-u PŁ, w godzinach 17-18. Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów.
Wniosek oraz wykaz niezbędnych dokumentów, dostępne są na stronie internetowej www.dokt.p.lodz.pl w zakładce zakwaterowanie. Na wniosku proszę dopisać kontakt do siebie – adres e-mail i numer telefonu, oraz dołączyć ksero dowodu osobistego (ważne, by we wniosku Dziekanat potwierdził status doktoranta!!!).
Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
ZA KOMPLETNOŚĆ WNIOSKÓW ODPOWIADA WNIOSKODAWCA