Archiwum dnia: 22 września 2014


Komisja Zakwaterowań Doktorantów uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci I roku zainteresowani przyznaniem miejsca na rok akademicki 2014/2015 w Domu Studenckim PŁ, proszeni są o składanie wniosków bezpośrednio do członków Komisji w niżej wymienionych terminach: I termin 14.10.2014 II termin 28.10.2014 Miejsca przyjmowania wniosków: salka telewizyjna IX DS-u PŁ, w godzinach 17-18. Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów. Wniosek oraz […]

Komunikat Komisji ds. Zakwaterowań