Podsumowanie IV Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów Politechniki Łódzkiej


W dniach 14-16 kwietnia br. odbyła się IV Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej w Rogowie. Tradycyjnie Konferencja została uroczyście otwarta przemówieniami Władz, a także zaproszonych gości. Nie mogło zabraknąć wystąpień przedstawicieli organizacji, z którymi zrzeszony jest Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Działalność Krajowej Reprezentacji Doktorantów przybliżyła nam Przewodnicząca Marta Dendys. Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych reprezentował Viceprzewodniczący Michał Ziętala, natomiast z Łódzkiej Porozumienia Doktorantów swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Hubert Gęsiarz.

Z roku na rok Samorząd Doktorantów PŁ stara się uatrakcyjniać Wyjazdowe Sesje. W tym roku udało nam się zaprosić do nas Violettę Post z Grupy VPT (training, coaching, consulting), która przeprowadziła dla wszystkich uczestników Konferencji szkolenie zatytułowane „Zarządca Umysłu”. Ponadto po zakończonym szkoleniu dla osób zainteresowanych odbyła się także sesja, podczas której uczestnicy zostali wprowadzeni w trans.

Podczas trwania 3 dniowych obrad swoim dorobkiem „pochwaliło się” ponad 70 doktorantów na 3 sesjach plenarnych i 2 sesjach posterowych.  Po konferencji zostały wydane materiały zawierające zbiór abstraktów (ISBN: 978-83-7283-605-2) oraz zbiór recenzowanych artykułów (ISBN: 978-83-7283-606-9).

MATERIAŁY KONFERENCYJNE Rogów 2014

Artykuły Rogów 2014

Jest nam niezmiernie miło, że nasza Konferencja w tym roku osiągnęła status ogólnopolskiej. Oprócz doktorantów naszej uczelni w Sesji Wyjazdowej wzięli udział także doktoranci z:

  • Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy;
  • Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego z Bydgoszczy;
  • Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa;
  • Państwowej Akademii Nauk z Łodzi;
  • Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Uniwersytetu Medycznego z Łodzi.

Wszystkim uczestnikom IV Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów Politechniki Łódzkiej serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i możliwość poznania Waszego dorobku naukowego i już dziś gorąco zapraszamy na jubileuszową V Wyjazdową Sesję Naukową w przyszłym roku.