IV Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej


Drodzy Doktoranci.

Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej ma zaszczyt zaprosić na IV Wyjazdową Sesję Naukową Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2014 r. (poniedziałek-środa) w Ośrodku SGGW w Rogowie. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł za osobę (w cenę wliczone są materiały konferencyjne, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie). W programie planowane są trzy sesje plenarne, sesja posterowa, a także dwa szkolenia zakończone otrzymaniem certyfikatu. Tak, jak w latach poprzednich  językiem konferencji będzie język angielski (prezentacje multimedialne, postery, abstrakty, artykuły). Po konferencji będzie wydany booklet z abstraktami wystąpień, a także płyta CD z numerem ISBN zawierająca recenzowane artykuły pokonferencyjne. Liczba miejsc jest ograniczona! Wszelkie rodzaju pytanie oraz wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: wsndpl@dokt.p.lodz.pl

Terminy obligatoryjne:

3-28 luty 2014 r. – rejestracja on-line – UWAGA! – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA- brak miejsc.

do 14 marca 2014 r. – nadesłanie abstraktu prezentacji multimedialnej lub posteru (wg odpowiedniego formatu), a także uiszczenie opłaty konferencyjnej. Brak uiszczenia opłaty będzie skutkowało wykreśleniem z listy uczestników!

do 28 marca 2014 r. – nadesłanie artykułu wraz z recenzją (wg odpowiednich formularzy)

do 7 kwietnia 2014 r. – nadesłanie posteru w formacie jpg

Wszystkie szczegółowe informacje (dane do przelewu bankowego, wymogi odnośnie posteru, formatka abstraktu i artykułu oraz formularz recenzyjny itp.) będą zawarte w mailu zwrotnym po dokonaniu rejestracji.

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny