Archiwum dnia: 16 października 2013


Komisja Zakwaterowań Doktorantów uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci I roku zainteresowani przyznaniem miejsca na rok akademicki 2013/2014 w Domu Studenckim PŁ, proszeni są o składanie wniosków bezpośrednio do członków Komisji w niżej wymienionych terminach: I termin 22.10.2013 II termin 30.10.2013 Miejsca przyjmowania wniosków: salka telewizyjna IX DS-u PŁ, w godzinach 17-19. Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów. Wniosek oraz […]