Archiwum dnia: 17 września 2013


Urząd Miasta Łodzi przystępuje do realizacji III edycji miejskiego programu stypendialnego w roku akademickim 2013/2014. Stypendia Miasta Łodzi dedykowane są: studentom I roku studiów stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia kształcący się w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu Miasta Łodzi, którzy posiadają status finalisty lub laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej oraz studentom I roku studiów doktoranckich posiadających szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (temat ich […]

Stypendia Miasta Łodzi