„Młodzi dla Techniki 2013”


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

W imieniu organizatora – Politechniki Warszawskiej, Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii mam przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Naukowców „Młodzi dla Techniki 2013”.

Konferencja odbędzie się w Płocku, w dniu 6 listopada 2013 roku, w ramach trwających w tym czasie Płockich Dni Techniki i Chemii.

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego doktorantów, studentów ostatnich lat i młodych naukowców oraz szeroko rozumiana promocja działalności naukowej i osiągnięć młodych badaczy, działających w obszarze inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, chemii i mechaniki.

Dla początkujących naukowców to możliwość zdobycia pierwszych „szlifów” konferencyjnych i pierwszych punków za publikację – wszystkie dopuszczone do prezentacji artykuły będą recenzowane i ukażą się jako rozdziały w monografii .

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji pośród Waszych koleżanek i kolegów ze studiów doktoranckich, studentów ostatnich lat studiów, członków Kół Naukowych….

Szczegółowe informacje na temat Konferencji są sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej:www.mdt2013.pw.plock.pl

Pozdrawiam,
mgr inż. Anna Krawczyńska-Piechna
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjno-Programowego
mdt2013@pw.plock.pl / mdt@pw.plock.pl