Komunikat Komisji Ds. Zakwaterowań


Komisja Zakwaterowań Doktorantów uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci   zainteresowani dalszym zamieszkaniem w IX DS w roku akademickim 2013/2014 proszeni są o składanie wniosków o zakwaterowanie w niżej wymienionych terminach:

  • I termin – 23.04.2013 (wtorek) godz. 18-20
  • II termin – 09.05.2013 (czwartek) godz. 18-20

Miejsce przyjmowanie podań – salka telewizyjna, parter IX DS PŁ. Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów.

Wniosek oraz wykaz niezbędnych dokumentów, dostępne są na naszej stronie w dziale Zakwaterowanie. Na wniosku proszę dopisać kontakt do siebie punkt C1– adres e-mail i numer telefonu. W punkcie F umotywować, dlaczego ubiegamy się o miejsce w DS-ie. Dołączyć ksero dowodu osobistego.

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!!!
ZA KOMPLETNOŚĆ WNIOSKÓW ODPOWIADA WNIOSKODAWCA
Proszę nie zostawiać wniosków na portierni akademika.

Osoby zainteresowane pozostaniem w dotychczasowym akademiku na osiedlu PŁ(poza IX DS) proszone są o uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Kierownictwa danego DS-u świadczącego o możliwości kontynuowania zamieszkania w zajmowanym pokoju oraz proszę pamiętać o złożeniu tzw. ”małego wniosku” w danym akademiku!!

 

Cennik opłat za zakwaterowanie w IX DS