Sesja ROGÓW 2013


Drodzy Doktoranci!

Już po raz trzeci Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej zaprasza Was do wzięcia udziału w III Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów PŁ, która odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2013 r. w Rogowie.

Tak, jak w latach poprzednich  językiem konferencji będzie język angielski (prezentacje multimedialne oraz postery). Opłata za udział w III WSND PŁ wynosi  100 zł.

Liczba miejsc ograniczona!

Ważne terminy:

  • 20 -31 marca 2013 r. – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!
  • 01-15 kwietnia 2013 r. – nadsyłanie abstraktów prezentacji  ustnych i posterów (według odpowiedniego formatu),
  • do 10 kwietnia 2013 r. – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej,
  • do 20 kwietnia 2013 – nadsyłanie posteru (*JPG).

Wszystkie szczegółowe informacje (nr rachunku bankowego, wymogi odnośnie posteru, formatka abstraktów itp.) będą zawarte w mailu zwrotnym po dokonaniu rejestracji.

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny