Łódzki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach


Łódzki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.

W ramach projektu Łódzki Świat Innowacji organizowane są szkolenia z zakresu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych i zarządzania innowacjami oraz płatne staże w przedsiębiorstwach dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, specjalizujących się w jednej z dziedzin:
informatyka,
telekomunikacja,
biotechnologia,
chemia,
farmacja,
elektronika.

Staż trwa 6 miesięcy (80h/miesiąc), a wysokość dodatku stażowego wynosi 3500 zł brutto.
Celem Stażu jest wypracowanie innowacyjnego rozwiązania, którego wdrożeniem może być zainteresowana firma.

W trakcie projektu uczestnicy mają stały kontakt z ekspertami ze swoich dziedzin, którzy będą ich wspierać na poszczególnych etapach Stażu.
Uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy w specjalnie wydanym biuletynie „Łódzki Świat Innowacji”, a także na podsumowującej projekt Konferencji.

W ramach projektu na szkolenia i staże zakwalifikowanych zostanie 32 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z obszaru województwa łódzkiego.

Projekt „Łódzki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez INVESTIN Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Zaawansowanych Technologii.
Więcej informacji na stronie: http://www.lsi.kombinatorium.pl/