Komunikat Komisji ds. Zakwaterowań


Komisja Zakwaterowań Doktorantów uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci I roku zainteresowani przyznaniem miejsca na rok akademicki 2012/2013 w Domu Studenckim PŁ, proszeni są o składanie wniosków bezpośrednio do członków Komisji w niżej wymienionych terminach:
  • I termin 02.10.2012
  • II termin 03.10.2012
  • III termin 16.10.2012
  • IV termin 30.10.2012
Miejsca przyjmowania wniosków: salka telewizyjna IX DS-u PŁ, w godzinach 12-16. Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów.
Wniosek oraz wykaz niezbędnych dokumentów, dostępne są na stronie internetowej www.dokt.p.lodz.pl w zakładce zakwaterowanie. Na wniosku proszę dopisać kontakt do siebie – adres e-mail i numer telefonu, oraz dołączyć ksero dowodu osobistego.
Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!!!
ZA KOMPLETNOŚĆ WNIOSKÓW ODPOWIADA WNIOSKODAWCA
Prosimy nie zostawiać wniosków na portierni akademika.