III Posiedzenie Sejmiku Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej VII Kadencji


W dniu 30 sierpnia 2012 r. (Czwartek) w godz. 16.00 – 18.00 planowane jest III posiedzenie Sejmiku Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Posiedzenie Sejmiku SD PŁ odbędzie się w Sali Senatu PŁ.

Porządek obrad:
1. Wybór Wydziałowej Komisji Stypendialnej (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska).
2. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki).
3. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszam,
Agnieszka Kaczmarek

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
Politechniki Łódzkiej