Sprawozdanie z działalności Rady VI kadencji


Na XVII posiedzeniu Sejmiku Samorządu Doktorantów PŁ zostało przedstawione sprawozdanie Rady z działalności w VI kadencji. Sprawozdanie zostało przyjęte przez obecnych na posiedzeniu delegatów.