Protokoły z wyborów delegatów do Sejmiku VII kadencji


W imieniu Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów PŁ informujemy o zakończeniu wyborów przedstawicieli Wydziałów do Sejmiku Samorządu VII kadencji. Kopię protokołów zamieszczamy w załączonym pliku.

Osoby zainteresowane wglądem w oryginały protokołów (z podpisami i pieczęciami) zapraszamy do biura naszego Samorządu.