Szkolenie z zakresu komercjalizacji pomysłów naukowych


Na prośbę Fundacji Przedsiębiorczości Akademickiej udostępniamy informację o organizowanym przez Fundację szkoleniu:

Szanowni Państwo,
w dniach 2-3 czerwca 2012 oraz 4-5 czerwca Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej organizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu: „Wsparcie doktorantów poprzez szkolenia z zakresu komercjalizacji pomysłów naukowych”. Są one skierowane wyłącznie do doktorantów (mężczyzn) związanych z województwem świętokrzyskim (zameldowanych bądź zamieszkujących). Tematyka szkoleń będzie obejmowała zakładanie i pisanie biznesplanów, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz zakładanie i prowadzenie działalności. Szkolenia są dwudniowe, będą odbywały się w godz. od 8:00- 16:00 w Kielcach (sala szkoleniowa przy ul. Sienkiewicza 76), łącznie 16 godzin warsztatów. Zapewniamy ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe. Chętnych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w załączniku na adres kielce@bioinfo.pl. Więcej informacji na naszej stronie www.fpa.org.pl. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W razie pytań prosimy o kontakt.
Serdecznie zapraszamy
Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej

Załącznik: formularz zgloszeniowy