Studencki Program INnowacji (SPIN)


Zachęcamy do zapoznania się z Projektem SPIN, adresowanym do studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Projekt Spinaker Innowacji – Inkubator BonusCard to działalność inwestycyjna (fundusz kapitału zalążkowego) mająca na celu tworzenie nowych podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami prywatnymi. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt oferuje pomoc w założeniu i prowadzeniu spółki kapitałowej, zapewniamy także pomoc i opiekę ekspertów, wspólną pracę nad rozwojem i realizacją kolejnych etapów pomysłu, a także wsparcie kapitałowe w wysokości do 200.000 EUR na pojedynczy pomysł. Spinaker Innowacji działa w obszarach: chemii, energii, mobile oraz internet.

Załącznik: Zaproszenie.pdf