Archiwum dnia: 15 maja 2012


Zachęcamy do zapoznania się z Projektem SPIN, adresowanym do studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Projekt Spinaker Innowacji – Inkubator BonusCard to działalność inwestycyjna (fundusz kapitału zalążkowego) mająca na celu tworzenie nowych podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami prywatnymi. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt oferuje pomoc w założeniu […]

Studencki Program INnowacji (SPIN)


Na prośbę Fundacji Przedsiębiorczości Akademickiej udostępniamy informację o organizowanym przez Fundację szkoleniu: Szanowni Państwo, w dniach 2-3 czerwca 2012 oraz 4-5 czerwca Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej organizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu: „Wsparcie doktorantów poprzez szkolenia z zakresu komercjalizacji pomysłów naukowych”. Są one skierowane wyłącznie do doktorantów (mężczyzn) związanych z województwem świętokrzyskim (zameldowanych bądź zamieszkujących). Tematyka szkoleń będzie obejmowała zakładanie i pisanie biznesplanów, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz zakładanie i prowadzenie działalności. […]

Szkolenie z zakresu komercjalizacji pomysłów naukowych