Nowa ENERGIA – rozwój innowacyjności sektora energetycznego


Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Nowa ENERGIA – rozwój innowacyjności sektora energetycznego w województwie łódzkim”. Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2011r. – 30.11.2012r. w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem podejmowanej inicjatywy jest rozwój i intensyfikacja transferu wiedzy naukowej do sektora ekoenergetycznego poprzez rozwój kompetencji i postaw przedsiębiorczych studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników łódzkich uczelni.

Osiągnięcie powyższego celu nastąpi poprzez realizację następujących działań:

 1. szkoleń z zakresu: zakładania firm typu spin off / spin out, skutecznego wdrażania innowacyjnego produktu/usługi, kształtowania umiejętności managerskich.
 2. Doradztwa w trakcie opracowywania przez Uczestników biznes planów,
 3. Symulacyjnych gier biznesowych,
 4. Indywidualnego doradztwa w zakresie rozwoju innowacyjnych pomysłów.

Zapraszamy również na stronę internetową www.energyinnovations.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Projektu.

Załącznik: Rekrutacja.doc

Projekt Nowa ENERGIA to m.in.:

 • SZKOLENIA (Moduł I – Zakładanie firm typu spin off i spin out; Moduł II – Skuteczne wdrażanie innowacyjnego produktu; Moduł III – Kształcenie umiejętności menedżerskich);
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE (wsparcie w przygotowaniu biznesplanu, analiza zewnętrznych źródeł finansowania);
 • Warsztaty rozwoju kompetencji miękkich „KOBIETA W BIZNESIE”;
 • Profesjonalne GRY BIZNESOWE pozwalające na zdobycie doświadczenia menedżerskiego;
 • KONKURS konceptów biznesowych z nagrodami;
 • Realna możliwość skomercjalizowania pomysłu – rozwój pomysłu w ramach infrastruktury Partnera Projektu ENERGA-OBRÓT SA – przejście do programu ENERGIA Inwencji.

Organizatorzy zapewniają:

 • Profesjonalnych Trenerów i Doradców – praktycy;
 • Interesujące zajecia o charakterze wykładowo-warsztatowym (cwiczenia, case-study, gry biznesowe);
 • Małe grupy szkoleniowe (10 os.);
 • Materiały dydaktyczne i publikacje dotyczace przedsiebiorczosci akademickiej;
 • Catering podczas szkolen;
 • Zaświadczenia potwierdzajace udział w szkoleniach.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.