Archiwum dnia: 6 grudnia 2011


Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Nowa ENERGIA – rozwój innowacyjności sektora energetycznego w województwie łódzkim”. Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2011r. – 30.11.2012r. w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem podejmowanej inicjatywy jest rozwój i intensyfikacja transferu wiedzy naukowej do sektora ekoenergetycznego poprzez rozwój kompetencji i postaw […]

Nowa ENERGIA – rozwój innowacyjności sektora energetycznego