Stypendia naukowe dla doktorantów


W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego informujemy, że został wszczęty nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 1. są uczestnikami studiów doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora,
 2. są pracownikami naukowymi z otwartym przewodem doktorskim,
 3. nie należą do ww. grup, a mają wszczęty przewód doktorski,
 4. są zameldowane na terenie województwa lubuskiego,
 5. kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju  Województwa Lubuskiego, a mianowicie w obszarze:
  1. kierunków technicznych (m.in. matematyczno – statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, informatycznych);
  2. usług biznesowych (m.in. w zakresie inżynierii, rachunkowości i prawa, ICT, doradztwa w zarządzaniu, preorientacji zawodowej, wspierania przedsiębiorczości o niskiej i rosnącej wartości dodanej);
  3. innych kierunków wsparcia działalności innowacyjnej (m.in. w zakresie  medycyny,  nauk o zdrowiu, turystyce, kulturze fizycznej, ekonomii i administracji, ochrony i bezpieczeństwa).

 Stypendium wynosić będzie do 5.000 zł miesięcznie i zostanie przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Tryb i warunki przyznawania stypendiów dla doktorantów określa Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, który znajduje się w załączniku (pobierz )

oraz dostępny jest na stronie internetowej www.lubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 listopada 2011 r. w godzinach 8:00-15:00

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

 

Źródło: http://www.mechaniczny.eu/