Archiwum dnia: 26 października 2011


W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego informujemy, że został wszczęty nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego. Projekt skierowany jest do osób, które: są uczestnikami studiów doktoranckich w szkole wyższej […]

Stypendia naukowe dla doktorantów