Archiwum dnia: 24 sierpnia 2011


Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami Komisji i Organów Samorządu Doktorantów PŁ z działalności w okresie: październik 2010 – maj 2011, obejmującym dwie kadencje Samorządu. Komisja pozytywnie ocenia działalność Władz, Komisji i Organów Samorządu w roku akademickim 2010/2011. Komisja nie stwierdziła występowania nieprawidłowości. Treść sprawozdania w załączonym pliku: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2010/2011

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok akademicki 2010/2011