Zaproszenie na bezpłatne szkolenia Spin-Off


Spin-off szansą biznesową dla Doktorantów i Pracowników Naukowo-Dydaktycznych!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na profesjonalne szkolenia Spin-Off. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, realizowane w ramach projektu SPIN-OFF Rozwój przedsiębiorczości Akademickiej Drogą do sukcesu Województwa Łódzkiego, kierowane w szczególności do Doktorantów, Pracowników Naukowych i Naukowo-Dydaktycznych zatrudnionych w jednostkach zlokalizowanych w regionie łódzkim. Uczestnictwo w proponowanym przez nas cyklu szkoleniowym pozwala zyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa akademickiego.

Jeśli jesteś pracownikiem naukowo-dydaktycznym i masz pomysł na własny biznes, te szkolenia są właśnie dla Ciebie!

Z ważniejszych korzyści wynikających z udziału w projekcie warto wymienić:

  • Doradztwo w fazie uruchamiania przedsiębiorstwa akademickiego (30 najlepszych pomysłów)
  • Podniesienie wiedzy z zakresu ram prawnych dotyczących funkcjonowania firm spin-off i komercjalizacji wiedzy
  • Zwiększenie umiejętności w zakresie uruchamiania i zarządzania przedsiębiorstwami akademickimi
  • Wiedzę na temat dobrych praktyk funkcjonowania firm spin-off
  • Prezentacja najlepszych (spośród osób które ukończą doradztwo) pomysłów na konferencji kończącej projekt w listopadzie 2011 roku. Każda z osób prezentujących swój pomysł otrzyma honorarium w wysokości około 1000 zł brutto.

Termin najbliższej edycji szkoleń 24 maj – 7 lipiec 2011

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. (zostały już ostatnie miejsca!)

Cykl szkoleniowy podzielony jest na 3 etapy. Zajęcia trwają w sumie 70 h. Szkolenia odbywają się w grupach 10-osobowych w cyklach weekendowych i popołudniowych. Podczas szkoleń gwarantujemy wyżywienie (szkolenia gdzie są 4 godziny jednego dnia – napoje i kanapki, powyżej 4 godzin jednego dnia – także obiad). Uczestnicy po zakończeniu szkoleń otrzymują certyfikat.

Myśl innowacyjnie!

Więcej informacji organizacyjnych w tym szczegółowy harmonogram prześlemy po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia.

Zapisy prosimy kierować mailowo – rekrutacja.spinoff@gmail.com (w zapisach prosimy o podanie numeru telefonu w celu łatwiejszego kontaktu) lub telefonicznie – 509394964

Zapraszamy!

Koszt udziału przypadający na jednego uczestnika w projekcie (wynoszący kilkakrotnie więcej niż w tradycyjnych firmach szkoleniowych) pokrywany jest w całości przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizują: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym.