Przedsiębiorczość akademicka – bezpłatne szkolenia


Zapraszamy studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w projekcie realizowanym przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. wraz z  Politechniką Łódzką. Projekt obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  • Miejsce szkoleń – Politechnika Łódzka
  • Zajęcia w grupach liczących po 16 osób (5 grup)
  • Każdy uczestnik ma zagwarantowane: 96 godzin szkoleń oraz 3 godziny doradztwa indywidualnego
  • Bezpłatne materiały szkoleniowe
  • Wyżywienie na szkoleniach
  • Certyfikat ukończenia szkolenia po każdym bloku