Zebranie Rady


31 marca 2011 r. o godz. 14.15 w Sali Konferencyjnej W3 odbędzie się zebranie Rady. Porządek obrad:
  1. Informacja o przygotowaniach do Szkoleń Sejmiku oraz Rady (Robert Nowotniak)
  2. Komisja ds. kontaktów z prorektorem ds. nauki – sprawozdanie Artura Lewandowskiego
  3. Komisja ds. Regulaminu Samorządu Doktorantów –  problemy i pozytywy
  4. Komisje Stypendialne Wydziałów (Oświadczenia złożone zostały przez Wydziały: IPOŚ, TMiWT)
  5. Ustalenie porządku obrad na wyjazdowy Sejmik w Rogowie
  6. Przepustki wjazdowe (Marcin Skowron, Łukasz Rajski)
  7. Organizacja wyjazdu – koszty, harmonogram, … (ok godz.16 –  Marcin Kucner)

Aktualizacja: Sprawozdanie z posiedzenia