Archiwum dnia: 9 czerwca 2010


Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2009/2010. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Władz, Komisji i Organów Samorządu Doktorantów. Komisja nie stwierdziła występowania nieprawidłowości. Treść sprawozdania w załączonym pliku: Sprawozdanie_KR_2009-2010  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2009/2010